Developer Ister Tower zrealizuje dôkladnú dekontamináciu územia

Developer Ister Tower zrealizuje dôkladnú dekontamináciu územia

Lokalita vznikajúceho bratislavského downtownu čakala na svoje využitie viac ako 50 rokov. Výroba sa v tejto niekedy priemyselnej časti Bratislavy skončila v 60-tych rokoch minulého storočia. Dlhé roky potom sa však nevedelo, aký osud čaká tento kúsok zeme v tesnej blízkosti centra mesta.

Dedičstvo minulého storočia

Jedným z dôvodov bola ekologická záťaž z predchádzajúcich desaťročí. V júni 1944 totiž spadli na bývalú rafinériu Apollo desiatky amerických bômb. Spojenci tam potrebovali zničiť výrobné kapacity zásobujúce palivom nemeckú armádu.

Ani nasledujúci režim sa následne nesprával k miestu dostatočne zodpovedne. Ekológia bola chronicky známou slabou stránkou socializmu. Výroba prebiehajúca ešte nejaký čas po vojne si preto vybrala ďalšiu daň na čistote podložia.

Aj to bolo dôvodom, pre ktorý sa s využitím pozemkov dlhé roky čakalo. Prvá nová výstavba začala v lokalite prebiehať až v druhej dekáde tohto milénia. Dnes tu všetky nové projekty realizujú dôkladnú dekontamináciu pôdy a podzemných vôd.

Bude to platiť aj o Ister Tower od developerskej dvojice TGG a DRFG. Developer použije najnovšie technológie. Prečistí pôdu, podzemné vody a odstráni prípadnú nevybuchnutú muníciu. Podložie tak bude oveľa kvalitnejšie než v iných lokalitách, kde proces neprebehol.
„Uvedomujeme si, že ekológia a udržateľnosť sú dnes v spoločnosti prioritou čísla jedna. V našom prístupe k územiu a okoliu sa preto snažíme ísť až nad rámec štandardných legislatívnych požiadaviek,“ deklaruje Matúš Trajter, developer projektu.

Dodáva, že záujem o túto tému majú aj budúci obyvatelia projektu. „Uvažujeme preto o možnosti sprostredkovať proces dekontaminácie atraktívnou formou širokej verejnosti a tým napomôcť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia Bratislavčanov,“ naznačuje.

Dôkladné vyčistenie

Prvým krokom bude oddelenie územia stavby od okolia napríklad takzvanou milánskou stenou, ktorá je jednou z existujúcich možností. Tá nepriepustne uzatvorí pozemok stavby. Vyťažená pôda sa bude následne spracovávať v niekoľkých fázach.

„Zemina bez negatívnych prímesí sa odvezie na bežnú skládku,“ približuje osud prvej frakcie Matúš Trajter. „Tá časť, ktorá je kontaminovaná, no nie výrazne, sa očistí na stavenisku. Rezíduá sa odbúrajú biodegradáciou pomocou baktérií,“ vysvetľuje ďalší postup.

A treťou frakciou bude materiál s vysokým stupňom znečistenia. Ten sa odvezie do špeciálneho zariadenia, kde znečistenie odstránia tiež baktérie, no silnejšie ako v predchádzajúcej fáze. Nezávadná zemina sa potom uloží na skládku alebo sa použije na spätný zásyp.

Dekontaminácia pomocou špeciálnej technológie prebehne aj pri podzemných vodách, ktoré natečú do stavebnej jamy.

Použijú sa najnovšie technológie

„Lokalita projektu Ister Tower bude po realizácii všetkých fáz čistenia spĺňať najprísnejšie hygienické a bezpečnostné kritériá,“ hovorí Matúš Trajter. Budú použité najmodernejšie postupy a na konci procesu lokalita poskytne zdravý priestor na život.

S procesom by mal developer začať na jeseň tohto roka a mala by trvať približne šesť mesiacov. Aktuálne sa finalizuje príprava projektu. Sme v jednaní s renomovanými spoločnosťami, z ktorých čoskoro vyberieme realizátora. Základom úspechu sú totiž skúsenosti a dobrý projektový manažment.

„V prvej fáze predpredaja budú mať potenciálni záujemcovia možnosť získať nehnuteľnosťou za výhodnejších podmienok. A už vtedy budú mať k dispozícii informácie o priebehu čistenia a príprave stavebných prác,“ naznačuje Matúš Trajter.

Dedičstvo vojnových čias

Súčasťou čistenia bude aj pyrotechnický prieskum a prípadné zneškodnenie nevybuchnutej munície. Činnosť bude vykonávať spoločnosť Detonics s.a., ktorá má skúsenosti, či už z významných cestných stavieb, alebo zo záchranných povodňových prác v náročných vojenských lokalitách ako Dukla, Dargov či Prešov.

Po odstránení hornej vrstvy v hĺbke dva metre vykoná firma plošný hĺbkový pyrotechnický prieskum so zabezpečením odvozu alebo likvidácie nájdenej munície. V ďalšom kroku zrealizuje hĺbkové vrtné sondy do hĺbky až desiatich metrov. „V tejto lokalite hlbší výskyt leteckých púm z praxe vylučujeme,“ uvádza spoločnosť.

Proces sa bude riadiť zákonom o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii.

Máte záujem o bývanie alebo investíciu?

Dohodnite si stretnutie s našimi expertmi a nechajte si pripraviť ponuku na mieru.
    Mám záujem WhatsApp Chat